वैकल्पिक सामान

  • Optional Accessories

    वैकल्पिक सामान

    सुख्खा डेसल्फ्यराइजेसन एक सरल, कुशल, र तुलनात्मक रूपमा कम लागतको डसल्फ्युराइजेशन विधि हो। यो सामान्यतया बायोग्यासको थोरै मात्रामा र कम हाइड्रोजन सल्फाइड एकाग्रताको साथ बायोग्यास डिसल्फराइजेसनको लागि उपयुक्त छ। बायोग्यास ग्यासबाट हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) लाई सुक्खा हटाउनका लागि उपकरणको आधारभूत सिद्धान्त एक विधि हो जसमा O2 H2S लाई सल्फर वा सल्फर ऑक्साइडमा अक्सिडाइज गर्दछ, जसलाई ड्राई ऑक्सीकरण पनि भनिन्छ। सुख्खा प्रक्रिया उपकरणको संयोजन कन्टेनरमा फिलर राख्नु हो, र फिलर तहमा सक्रिय कार्बन, फलामको अक्साइड, इत्यादि समावेश छ।